چهارمین نشست از سلسله نشست های تخصصی، نیازها و ضرورت های آموزشی در جامعه اطلاعاتی

"الزامات اخلاق حرفه اي اعضاي هيئت علمي در آموزش مجازي در عصر اطلاعات و ارتباطات"

🗓️ زمان: سه شنبه 26 دی ماه ۱۴۰۲

🕙 ساعت: ۱۵ تا ۱۷

📍مکان: دانشگاه علم و فرهنگ - ساختمان علم - طبقه منفی 1 سالن کنفرانس

نشست :
🔷دكتر علی اکبر گلدسته( عضو هيات علمي گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ) 🔷دكتر همایون آريا (عضو شوراي تخصصي گروه و عضو هيات علمي وزارت علوم تحقيقات و فناوري)

موضوع نشست:
"الزامات اخلاق حرفه اي اعضاي هيئت علمي در آموزش مجازي در عصر اطلاعات و ارتباطات"
لینک پخش زنده نشست:
live.usc.ac.ir/research
به شرکت کنندگان حضوری و غیر حضوری در نشست، گواهی حضور اعطا می شود.

📌به شرکت کنندگان حضوری و غیر حضوری در نشست، گواهی حضور اعطا می‌شود.