معرفی اجمالی گروه علوم تربیتی

گروه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی و آموزش و بهسازی منابع انسانی

علوم تربيتي يكي از گروه هاي تخصصي آموزشي در دانشكده علوم‌ انساني مي‌باشد كه از سال 1392 فعاليت خود را با جذب دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد در رشته مديريت و برنامه ریزی آموزش عالی آغاز نمود و سپس در سال ۱۳۹۵ پذیرش دانشجو در رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی در مقطع ارشد به رشته های این گروه اضافه گردید. گروه علوم تربیتی به عنوان يكي از گروه­هاي فعال و علاقمند به پرداختن به قلمروهاي جديد و در عين حال مورد نياز جامعه در حيطه تعليم و تربيت نظير مديريت آموزشي، مديريت و برنامه­ ريزي آموزش عالي، آموزش بزرگسالان ، برنامه ريزي درسي، آموزش و بهسازي منابع انساني و تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش در نظر دارد تا با بهره مندي از توانمندي های جهاد دانشگاهی بویژه پژوهشگاه علوم انساني و پژوهشکده مطالعات توسعه،تلاش ­هاي لازم را جهت معرفي اين زمينه ها به‌ جامعه علمي كشور به عمل آورد .

گروه علوم تربیتی بر این باور است که دانش آموختگان اين دو رشته با كسب مهارت ­هاي نظري و عملي در حوزه هاي آموزشي و اجرايي مي‌توانند پس از اتمام دوره تحصيل به عنوان كارشناسان آموزشي، اداري و اجرايي در حوزه هاي آموزش و پرورش، آموزش عالي و سازمانهايی كه به نوعي به فعاليت هاي آموزشي و پژوهشی نيازمندند ،مشغول به خدمت شوند.

اعضای شورای تخصصی گروه علوم تربیتی در رشته مدیریت آموزش عالی به شرح زیر می باشد:

 1. آقای دکتر اکبر گلدسته، استادیار، دکتری آموزش عالی
 2. آقای دکتر محمد صادق بیجندی، استادیار، دکتری مدیریت آموزشی
 3. آقای دکتر شاهین همایون آریا، استادیار، دکتری آموزش عالی
 4. خانم دکتر زهرا نقي زاده - دكتري مديريت آموزش عالي
 5. آقای دکتر رضا منیعی، استادیار، دکتری آموزش عالی
 6. آقای دکتر ابراهیم مزاری، استادیار، دکتری مدیریت آموزشی
 7. آقای دکتر صابر فرزام - دكتري مديريت آموزش عالي

اعضای شورای تخصصی گروه علوم تربیتی در رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی به شرح زیر می باشد:

 1. آقای دکتر علی اکبر گلدسته دکتری مدیریت آموزش عالی
 2. آقای دکتر محمد صادق بیجندی - دکتری مدیریت آموزشی
 3. آقای دکتر علی اکبر هاشمی راد دکتری مدیریت منابع انسانی
 4. آقای دکتر محمد علی گودرزی دکتری مدیریت آموزشی
 5. خانم دکتر شایسته هاشمی اولیا دکتری تکنولوژی آموزشی
 6. آقای دکتر عبدالرضا مجدالدین دکتری مدیریت تطبیق و توسعه
 7. آقای دکتر عادل تقوی دکتری مدیریت آموزشی