Cardinal Theme

معرفی گروه

گروه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

علوم تربيتي يكي از گروه هاي تخصصي نوپاي آموزشي در دانشكده علوم‌ انساني مي‌باشد كه در سال 1392 فعاليت خود را در با جذب دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد در رشته برنامه ريزي و مديريت آموزش عالي آغاز نمود و در حال حاضر با گروه آموزشي روانشناسي به طور مشترك در قالب گروه آموزشي روانشناسي و علوم تربيتي مشغول به فعاليت است. اين گروه به عنوان يكي از گروه­هاي فعال و علاقمند به پرداختن به قلمروهاي جديد و در عين حال مورد نياز جامعه در حيطه تعليم و تربيت نظير مديريت آموزشي، مديريت و برنامه­ريزي آموزش عالي، آموزش بزرگسالان ، برنامه ريزي درسي، آموزش و بهسازي منابع انساني و تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش در نظر دارد تا با بهره مندي از توانمندي پژوهشگاه علوم انساني جهاد دانشگاهي ،تلاش­هاي گسترده­اي را در جهت معرفي اين زمينه ها به‌ جامعه علمي كشور به عمل آورد .

فارغ­التحصيلان اين رشته­ها با كسب مهارت­هاي نظري و عملي در حوزه هاي آموزشي و اجرايي مي‌توانند پس از فراغت ازتحصيل در مقاطع مختلف به عنوان كارشناسان آموزشي، اداري و اجرايي در حوزه هاي آموزش و پرورش و آموزش عالي و ساير سازمانهاي كشور كه به نوعي به فعاليتهاي آموزشي نيازمندند ،مشغول به خدمت شوند.

در شوراي تخصصي اين گروه علاوه بر اعضاي هيأت علمي گروه ،دونفر از اعضاي هيأت علمي مدعو به شرح زير فعاليت دارند :

1- آقاي دكتر محمود ابوالقاسمي ، دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي

2- آقاي دكتر شاهين همايون آريا ، استاديار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري