الگوی یکپارچه سنجش سرمایه انسانی، کاربردها و چشم اندازها در عصر اطلاعات و ارتباطات

دومین نشست از سلسله نشست های تخصصی، نیازها و ضرورت های آموزشی در جامعه اطلاعاتی

نیازها و ضرورت های آموزشی در جامعه اطلاعاتی

هفته پژوهش بر همه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم مبارک بادگروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی با همکاری و همراهی معاونت پژوهش و فناوری برگزار می کند:
دومین نشست از سلسله نشست های تخصصی، نیازها و ضرورت های آموزشی در جامعه اطلاعاتی
زمان: سه شنبه ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲
ساعت: ۱۵ تا ۱۷
مکان: دانشگاه علم و فرهنگ - ساختمان علم- طبقه منفی ۱
سخنران نشست : دکتر ابوالقاسم نادری، عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
موضوع نشست: الگوی یکپارچه سنجش سرمایه انسانی، کاربردها و چشم اندازها در عصر اطلاعات و ارتباطات
دبیر علمی نشست: دکتر محمد علی گودرزی

عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ

لینک پخش زنده نشست:Live.usc.ac.ir/room2000   

به شرکت کنندگان حضوری و غیر حضوری در نشست، گواهی حضور اعطا می شود.