نشست های تخصصی، سومین همایش بین المللی شدن آموزش عالی

دومین و سومین نشست از سلسله نشست های تخصصی، سومین همایش بین المللی شدن آموزش عالی

نشست های تخصصی، سومین همایش بین المللی شدن آموزش عالی

دومین و سومین نشست از سلسله نشست های تخصصی، سومین همایش بین المللی شدن آموزش عالی با همکاری گروه علوم تربیت دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ و با حضور اساتید، صاحب نظران، کارشناسان  و علاقمندان این حوزه برگزار می گردد.
زمان: ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲
ساعت: ۹ تا ۱۲
مکان: دانشگاه علم و فرهنگ - ساختمان علم- طبقه منفی ۱
سخنرانان نشست دوم: دکتر ابیلی، دکتر خورسندی و دکتر منیعی
محورنشست:نقش بین المللی شدن آموزش عالی در تعالی رویکرد دانایی محور
سخنرانان نشست سوم: دکتر گلدسته، دکتر سعداله و سرکار خانم دکتر نارنجی
محور نشست: روندها و تجارب موفق در بین المللی شدن آموزش عالی
دبیر علمی نشست: دکتر محمد صادق بیجندی

لینک پخش زنده نشست:Live.usc.ac.ir/room2000 

لینک کنفرانس:https://iheconf.ut.ac.ir/

به شرکت کنندگان حضوری و غیر حضوری در نشست، گواهی حضور اعطا می شود.