همایش بین المللی شدن آموزش عالی

سومین همایش بین المللی شدن آموزش عالی

سومین همایش بین المللی شدن آموزش عالی با 3 هدف و 9 محور در 2 اسفند ماه برگزار می گردد.

سومین همایش بین المللی شدن آموزش عالی با 3 هدف:

  https://iheconf.ut.ac.ir/

 1. بررسی و شناخت ابعاد و چالش های بین المللی شدن آموزش عالی؛ 
 2. بهره گیری از ظرفیت دانشگاه ها و سازمان ها برای شناخت و بازاندیشی بین المللی شدن آموزش عالی؛
 3. بهره گیری از دانش و تجربیات بین المللی شدن آموزش عالی.   

https://iheconf.ut.ac.ir/ 

 و در 9 محور تخصصی 

 1. مفهوم شناسی بین المللی شدن آموزش عالی؛
 2. الزامات، فرصت ها و چالش های بین المللی شدن آموزش عالی؛
 3. روندهای جهانی در بین المللی شدن آموزش عالی؛
 4. حکمرانی آموزش عالی در عرصه بین المللی شدن آموزش عالی؛
 5. تجارب موفق در بین المللی شدن آموزش عالی؛
 6. نقش مدیریت کیفیت در بین المللی شدن آموزش عالی؛
 7. نقش بین المللی شدن آموزش عالی در تعالی رویکرد دانایی محور
 8. نگاهی به آینده بین المللی شدن آموزش عالی
 9. جایگاه آموزش عالی در برنامه های توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 

در تاریخ 2 اسفند ماه 1402 برگزار می گردد. 

 https://iheconf.ut.ac.ir/

تاریخ های مهم این همایش عبارتند از:

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1402-11-01
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1402-11-02

تاریخ شروع ارسال مقالات کامل

1402-08-10

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1402-11-20
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1402-11-28
تاریخ شروع همایش
1402-12-02 08:00
تاریخ پایان همایش
1402-12-02 18:00

https://iheconf.ut.ac.ir/

گروه علوم تربتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ در برگزاری این همایش  با برگزارکنندگان  همکاری و همراهی دارد. .