اعلام رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی مقطع كارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1403

اعلام رشته ها و مواد امتحانی آزمون كارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1403

پذيرش دانشجو بر اساس قانون «سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي» مصوب 1394/12/18 مجلس محترم شوراي اسلامي و همچنين آيين‌نامه اجرايي مربوطه و مصوبات شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي و مطابق اين اطلاعيه و شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و پذيرش آزمون مذکور که در زمان ثبت‌نام ( از23 تا 29 مهرماه سال 1402)، توسط اين سازمان منتشر مي‌شود، صورت خواهد گرفت. عناوين رشته‌هاي امتحاني، گرايش‌ها و ضرايب دروس هر يک از مجموعه‌هاي امتحاني اين آزمون به شرح جدول پيوست است.
  نکات مهم:
1- شرايط و ضوابط در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودي مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته سال 1403 اطلاع‌رساني خواهد شد.
2- با توجه به امکان اصلاح عناوين رشته ها و يا ساير اطلاعات در جداول مجموعه¬هاي امتحاني تا زمان شروع ثبت‌نام، ملاک نهايي، اطلاعات درج شده در دفترچه راهنماي ثبت نام خواهد بود.
3- آزمون در تمامي رشته‌هاي امتحاني در روز جمعه 1402/12/04 برگزار خواهد شد.